VISI dan MISI PPDWR

Visi

“UNGGUL DALAM ILMU, BERAMAL SHOLEH, BERAKHLAK MULIA”

Misi

  • Menggelorakan Semangat Pengajaran Islam Yang Sesuai Dengan Ajaran ahlisunnah wa al-jama’ah yang Bersumber Pada al-Qur’an, Sunnah dan Ijmak.
  • Mengembangkan dan Melestarikan Ilmu-Ilmu Agama Islam Yang Tertuang Dalam Karya Ulama-Ulama Salaf dan Ulama Khalaf.
  • Pembiasaan Dalam Amal Sholeh
  • Membina Akhlak Individu dan Akhlak Sosial Santri.
  • Mendukung dan Mengembangkan Potensi Santri di Segala Bidang.